Utöka er kontorsstädning i Stockholm

Det vi tänkte göra är att komma med en liten uppmaning till olika företagare i Sverige och denna ser ut som följer: städa bättre. Det finns väldigt många företag som ser städning som lite av ett nödvändigt ont och som en fråga som inte alls behöver tas på något större allvar.

Tvärtom; man ser exempelvis kontorsstädning som en utgift som lätt kan dras in och det är tyvärr också något som fler och fler väljer att göra. Man drar in sin kontorsstädning från kanske tre kvällar i veckan till två och det här ger till en början en liten vinst. Naturligtvis – det kostar att ha regelbunden kontorsstädning och ju färre kvällar denna äger rum; desto billigare blir det också.

Frågan är dock om det verkligen är värt det – tjänar man i slutändan några pengar på att dra in på sin kontorsstädning och kommer man i det långa loppet att räkna hem några pengar? Nej, vi menar att man istället snarare kommer att förlora på detta beslut. Vi skulle vilja göra en jämförelse mellan indragen kontorsstädning och en så kallad Pyrhuss-seger och den – lilla – summa man från början tror sig tjäna kommer i slutändan att visa sig vara en förlust då man väger in andra aspekter.

Vilka? Jo, vi kan ge några exempel på hur indragen kontorsstädning kan påverka ett företag i Stockholm negativt.

  • Sämre arbetsglädje. Generellt sett så trivs vi bättre i renare lokaler än vad vi gör i smutsiga sådana. Om det sedan handlar om våra hem, arbetsplatser eller i offentliga lokaler spelar ingen roll. Smuts för med sig irritation och det drabbar arbetsglädjen på en arbetsplats. Kort sagt; drar man in kontorsstädning så kommer man i och med detta få mer lättirriterade anställda.
  • Sjukdomar. Hur många sjukdagar har ni på ert kontor? Det skulle vara intressant att se hur ett företag som dragit in på sin kontorsstädning står sig gällande sjukdagar jämfört med ett företag som uttökat sin. Vi tror att det förstnämnda företaget kommer att ha betydligt fler sjukdagar; bakterier och baciller trivs, helt enkelt, bättre i smutsiga, ohygieniska miljöer.
  • Sämre representation. Hur kommer dina kunder och potentiella investerare i Stockholm att ställa sig till ditt företag om de vid besök ser en massa smuts, damm och skitiga toaletter? Förmodligen så kommer de att anse att din firma är oseriös och vi vet alla hur viktigt ett första intryck är. Det gäller såväl för människor som för företag.

Baserat på detta så upprepar vi den initiala uppmaningen vi hade i början av texten – men vi lägger mer tyngd bakom denna gång: utöka snarare än dra in på er kontorsstädning. Det är en rejäl investering.

Publicerat den
Kategoriserat som Städ