Kontorsstäd på uppdrag i Stockholm

En av alla olika typer av städningsuppdrag som utförs i Stockholm är kontorsstäd. Men vilka frågor kan en beställare få vid ett första möte med städfirman?

Städning är något som måste utföras i alla typer av lokaler. Från hemmet till garaget, restaurangen, industrilokalen eller stallet. Men inom städning finns det ändå en indelning där det talas om exempelvis kontorstädning eller skolstädning. Varför är det så?

Det är kanske inte så svårt att förstå att det är en skillnad på att städa i en lokal där det föregår produktion gentemot att städa i en bostad. Och det finns även en skillnad i att utföra kontorsstäd gentemot att ha som uppdrag att utföra butiksstäd i Stockholm. Detta även om vissa bitar kan vara lika eller åtminstone likartade.

Boka kontorsstäd i Stockholm

Som städfirma, när kontorsstäd ska utföras i Stockholm, är det vissa punkter som brukar lyftas fram vid ett första möte med beställaren. Det handlar om hur städning av arbetsytor ska utföras och även hur avtorkning av diverse teknisk apparatur ska skötas. Båda dessa områden är mycket känsliga och något som en städfirma ogärna vill röra, för att inget ska försvinna eller gå sönder.

Men detta är endast ett par av alla de frågor som en beställare får vid ett första möte med en städfirma, inför kontorsstädning. För det finns även andra frågor som behöver besvaras, som exempelvis hur ofta en städning ska ske och vilken dag samt tid. Allt för att kontorsarbetet ska flyta på utan några störningsmoment.

Publicerat den
Kategoriserat som Städ